Bol u kuku


 

Bol u kuku češće je prenesena bol iz lumbalnog dijela kralježnice, nego iz samog kuka. Ukoliko je bol doista iz samog kuka, bitno je ustanoviti da li ta bol dolazi od artroze(zgloba I capsule) ili je pak uzrokovana iz tetive ili burze.
To je bitno diferencirati da stariji pacijenti koji imaju bolove od tendinitisa ili burzitisa, ne pomisle da je njihova bol od artroze te da se ništa nemože po tome pitanju poduzeti, za razliku od burzitisa I tendinitisa koju su jako dobro izlječivi. Ili pak da nebi pod pogrešnom dijagnozom otišli čak I na operaciju kuka!!! Da bi bilo koja dijagnoza sa sigurnošću bila postavljena, moraju se određene stvari na pregledu poklopiti

ARTROZA

Artroza predstavlja starački zglob koji se možemo reći potrošio.

bol u kuku

Prilikom pregleda pasivnih pokreta, zamjećujemo da je unutarnja rotacija kod pacijenta jako ograničena i bolna, potom u ograničenju slijedi fleksija noge, te blago ograničenje ekstenzije. Svi ostali pokrerti su u punom opsegu I bezbolni. To je KAPSULARNI OBRAZAC za zglob kuka. Ukoliko pacijentu fleksija i unutarnja rotacija noge imaju dobar opseg pokreta, možete biti sigurni da sami zglob kuka je uredu. Mada mozda radiološka slika može govoriti drugačije, ali ukoliko ta dva pokreta nisu ograničena, vaša povreda dolazi iz neke druge strukture. Budući da je kuk u L3 dermatomu, njegova bol će se prostirati u istom tom dermatom, te će se bol osjećati sa prednje strane natkoljenice mozda čak i do dna prednje strane potkoljenice.
BURZITIS
Spomenut ćemo 2 burzitisa.

TROHANTERIČNI BURZITIS

Predstavlja upalu sluzne vrećice na lateralnoj(vanjskoj) strani kuka, koja čak može sijevati u nogu. Ovo stanje je najčešći uzrok pseudoradikularne boli u nogu, te se jako često dijagnosticira kao išijas budući da bol sijeva prema nozi. Naravno u tom slučaju terapija ne pomaže, jer ni uzrok boli nije pogođen.

 

bol u kuku
Obično je bolno par pasivnih pokreta te 1 ili 2 aktivna pokreta. Pacijentu se problem može manifestirati na mnogo različitih načina. Netko kaže da je bol prisutna kada se penje uz stube, dok netko će reći da nemože spavati na istome boku ili pak na suprotnome. Često imamo bolnu točku/mjesto koje je bolno I na lagani dodir.
Bol se uglavnom širi sa strane natkoljenice, te sa strane potkoljenice, mada u slučajevima manje upale bol može tinjati samo lokalno pa čak i godinama.
Dijagnoza se može potvrditi infiltracijom lidokaina, nakon kojeg ta ista bol prestaje. Uglavnom je ta ista injekcija i terapija, te riješi sami problem. Nekada je potrebno dodati i kortikosteroid, ili pak odraditi i dvije infiltracije.

 

bol u kuku

 

PREPONSKI BURZITIS

Za razliku od trohanteričnog burzitisa, ovaj tip nije toliko čest. Ali možemo reći da je dijagnoza njegova još veći problem spcijalistima koji nisu nikada čuli za ovaj fenomen. Bol je uglavnom lokalizirana na prednjoj strani natkoljenice, te se često sumnja na samu preponu, iako test za preponu će uglavnom biti negativan. Ovi pacijenti su uglavnom liječeni od leđa ili pak od prepone. No međutim test u kojemu je natkoljenica savijena preko 90 stupnjeva i gurnuta u addukciju dok pacijent leži na leđima, uglavnom potvrđuje ovu dijagnozu. Infiltracija lidokaina I kortikosteroida je najbolja terapija.

TENDINITISI(upale tetiva na kuku)

Par tetiva na kuku može stvoriti problem starijim pacijentima ili pak sportašima. Najčešća je preponska tretiva, kod koje je bol lokalizirana s prednje strane, te uglavnom savijanje noge preko 90 stupnjeva će dati bol.
Postoji povreda jos par tetiva sa lateralne(bočne) strane, koje nećemo detaljno navoditi. S unutrašnje strane često može doći do povrede jednog od mišića adduktora kuka.

 

bol u kuku

 

Uglavnom sve ove ozljede posljedica su preopterećenja ili trauma. Uglavnom testovi uz otpor su pozitivni, ovisno koja tetiva je ozljeđena, posebni testovi će biti pozitivni, te ćemo ih tako diferencirati. Iako tendinitisi predstavljaju lakšu etiologiju od burzitisa ili artroza i oni znaju biti iritantni i dugotrajni, te često zahtjevaju posjet fizioterapeutu.
Svaka od ovih povreda odlično odgovara na transverzalnu frikciju.

 

 

Povezane stavke